Rakentajan / Rakennuttajan muistilista

Turva-vaatimukset
Sekä leikkipaikkavälineiden että leikkipaikan alustan pitää täyttää viranomaisten vaatimat turvallisuussäädökset (standardi EN 1176). Näillä varmistetaan, että leikkipaikan käyttäjät eivät joudu vaaratilanteisiin tai ainakin minimoidaan tähän liittyvät riskit. 

Leikkipaikalle varattu alue
Asiakkaan velvollisuus on varmistaa että leikkipaikalle varattu alue on riittävän suuri, jotta se kattaa vaaditut turva-alueet. Lisäksi asiakkaan vastuulla on selvittää ja toimitta seuraavat asiat rakentajalle:

  • Kaapelointi kartta (jos esim. puhelinyhtiön kaapeli, työmaa saattaa jumiutua jopa 6 viikoksi)
  • Viemärit/kaivonkannet, jos nämä ovat turva –alueella on ne siirrettävä
  • Puut ja istutukset, niin ikään eivät voi olla turva-alueella. Tällöin tarvitaan kiinteistön omistajalta puunkaatolupa
  • Kohteeseen on päästävä raskaalla kalustolla mikäli turva-alusta rakennetaan hiekasta/ sorasta. Tällöin voi käydä niin, että joudutaan purkamaan katoksia, aitoja tai istutuksia sekä on mahdollista että laatoitukset voivat vaurioitua.

Turva-alusta
Seulottu hiekka tai pienirakeinen sora. Tämä on yleisin valinta turva-alustaksi, ja tässä tapauksessa leikkivälineet ankkuroidaan maa-alustaan.

Kumiset turvalaatat. Tietyissä tapauksissa, esim. Jos pohja on asvalttia, kannattaa turva-alusta rakentaa kumisista laatoista, jotka voi asentaa suoraan asvaltille.

Rakennusajankohta
Ulkoleikkipaikkoja on helpoin rakentaa silloin, kun maassa ei ole routaa. Niinpä rakentaminen keskittyy kevät-syksy välille. Tämä aiheuttaa välillä rakentamisessa ruuhkahuippuja. Hyvissä ajoin liikkeellä olo varmistaa leikkipaikan saannin ennen sen vilkkainta käyttöaikaa, kesää.

Avaimet käteen -ratkaisut
Monet asiakkaat hakevat avaimet käteen –ratkaisua, jolloin koko projekti toimitetaan myyjän ja hänen kumppaniverkostonsa toimesta. Tämä malli ei kuitenkaan poista asiakkaalta yllä mainittuja velvollisuuksia.

Käyttöönottotarkastus
Rakennuskohteet voidaan jakaa yksityisiin ja julkisiin. Yksityiset kohteet voidaan tarkistaa yleensä leikkipaikkaväline-toimijan puolesta. Julkiset kohteet tarkistaa kunnantarkastaja.

Ylläpito ja huolto

  • Käyttöönotto tarkastus /turva tarkastus (tehdään jokaiselle leikkipaikalle erikseen, josta selviää nykytilanne ja toimenpide- ehdotukset)
  • Päivittäistarkastukset (henkilökunta ohjeistuksen mukaan)
  • Vuositarkastus
  • Huollot/ muutokset
  • Leikkipaikan lokikirjan pito, johon kuittaukset päivittäisistä tarkastuksista ja sekä tehdyt huolto, muutos ja tarkastus toimenpiteet kirjataan (henkilökunta)

Rakentamisen kokonaiskustannukset
On hyvä tiedostaa, että oikein ja turvallisesti rakennettu leikkipaikka sisältää muutakin kuin itse välineet. Tämä nostaa kokonaiskustannuksia selvästi välineiden hankintakustannuksia korkeammaksi. Voidaan nyrkkisääntönä todeta, että noin 40% leikkipaikan kokonaiskustannuksista tulee turvallisuusvaatimukset täyttävän perustan ja asennuksen tuloksena.