Toygroup - 25 år for barnets trivsel og økt salgspotensial

Med allerede 25 års erfaring vet vi for det første hva som stimulerer barnets lek og utvikling og for det andre hvilke lekeplassløsninger som er holdbare og sikre. Til barnas store glede har vi levert løsninger i hele Finland og Baltikum, blant annet til kjøpesenter, rederier, restauranter, hotell, apotek, spa og flyplasser. Virksomhetens tiltrekningskraft, kundeflyt og salg har beviserlig økt gennom en relativt liten investering og hurtig tilbakebetaling.