Toygroup redan 25 år för barnens trivsel och ökad försäljningspotential

Med redan 25 års erfarenhet vet vi för det första vad som stimulerar barnets lek och utveckling och för det andra vilka lekplatslösningar som är hållbara och säkra. Till barnens stora glädje har vi levererat lösningar runtom i Finland och Baltikum, bland annat till shoppingcenter, affärskedjor, rederier, restauranger, hotell, apotek, span, flygplatser och fastighetsbolag. Företagens dragkraft, kundflöde och försäljning har bevisligen ökat genom en relativt liten investering och snabb återbetalning.