Utomhuslekplatser

Vår uppgift är att hitta den mest intressanta lekplatsutrustningen som finns och sedan tillsammans med våra kunder bygga lösningar anpassade för varje specifikt behov.
Alla våra produkter är certifierade så att de uppfyller EU:s kvalitets- och säkerhetsnormer.

I vårt urval finns vanliga gungor, fjädergungor, karuseller, klätterväggar och kompletta allaktivitetslekplatser för 1-50 barn. För vuxna och senioranvändare erbjuder vi diverse konditionsutrustning.

Vi kan leverera färdiga paketlösningar till bl.a. daghem, husbolag och allmänna parker.
Och vi kan hjälpa vare sig det är fråga om en enskild gunga eller större allaktivitetslösningar.
Vi har delat in utomhuslekplatserna i två huvudgrupper: allaktivitetscentrum och enskild lekplatsutrustning. För allaktivitetslösningarna finns flera serier, varav en del presenteras i vår broschyr. Om någon av dessa intresserar eller om du är intresserad att se hela vårt utbud, så hoppas vi att du kontaktar oss per telefon eller per mejl.

Vid byggandet av utomhuslekplatser bör flera saker beaktas, saker som berör montering, underlag och säkerhetsområden.

  • Säkerhets- och kvalitetsaspekter (EN 1176 standarden).
  • Kostnadseffektiva lösningar.
  • Modeller och design som stimulerar barnets fantasi.