Våre lekeplasser planlegges og tilpasses individuelt for å passe rommet samt kundens ønsker om farger og logotyper. Slik er hver lekeplass unik. Lekeplassene kan være 1-100 m², så det finnes en løsning for alle områder. Kunden kan selv velge lekeplassens farger, bilder og aktiviteter, eller så kan vi foreslå en god løsning ut fra det tilgjengelige området og budsjett. Nedenfor ser du noen eksempler på løsninger vi har levert fordelt på produktkategorier.