Om barnet får velge

Våre produkter

Om oss

Fornøyde barn leder til mer salg

Med 30 års erfaring vet vi både hva som stimulerer barnets lek og utvikling og hvilke løsninger som er sikre og trygge. Fornøyde og glade barn leder til fornøyde og glade foreldre som videre kommer bedrifter, organisasjoner og andre som investerer i lekeplasser til gode. Vi har til barnas store glede levert løsninger til butikker, kjøpesenter, cruiserederier, restauranter, fastfood kjeder, hoteller, spa, apotek, flyplasser og byggentreprenører. Disse anleggene har beviselig økt sin attraktivitet, kundemakt og salg med en relativt liten investering som raskt er betalt tilbake.

Skreddersydde innendørsløsninger

Bestem en plassering for lekeplassen – resten fikser vi!

Våre lekeplasser planlegges og tilpasses individuelt for å passe rommet samt kundens ønsker om farger og logotyper. Slik er hver lekeplass unik. Lekeplassene kan være 1-100 m², så det finnes en løsning for alle områder. Kunden kan selv velge lekeplassens farger, bilder og aktiviteter, eller så kan vi foreslå en god løsning ut fra det tilgjengelige området og budsjett. Nedenfor ser du noen eksempler på løsninger vi har levert fordelt på produktkategorier.

Recent news