Öka din försäljning!

Gung- och karusellautomaterna erbjuder barnet en stund av glädje vid sidan av shoppandet

Vi levererar välkända automater av hög kvalitet från Falgas Commercial. De är producerade i Europa och uppfyller således EU:s säkerhetsbestämmelser.

Vi erbjuder tre olika möjligheter:

1. Kontaktlös betalning och myntbaserade automater. Automaterna är i första hand hyresautomater. De förutsätter tömning av kassa och service, vilket vi sköter som en del av vårt tjänstepaket. Beställaren får en del av inkomsterna.

2. Stamkortsbaserade automater. Automaterna ägs av oss och vi ansvarar för all service. Beställaren betalar en månatlig hyra baserad på automatens storlek.

3. Egna automater. Beställaren köper automaten och kan således själv bestämma om den fungerar med mynt, stamkort eller om den fungerar gratis. Vi fakturerar endast för servicebesök. Beställaren ansvarar för automatens eltillförsel.