Våra lekplatser planeras och mäts individuellt för att passa utrymmet samt kundens önskemål om färger och logotyper. Således är varje lekplats unik. Till sin storlek kan lekplatsenvara 1-100 m², så det finns en lämplig lösning för varje utrymme. Kunden kan själv välja lekplatsens färger, bilder och aktiviteter, eller så kan vi föreslå en lämplig lösning utgående från det tillgängliga utrymmet och budget. Nedan ser du enligt produktkategori exempel på lösningar som vi levererat.