Om barnet får välja

Våra produkter

Om oss

Nöjda barn leder till mer försäljning

Vår paroll är ”Om barnet får välja”. Med 30 års erfarenhet vet vi dels vad som stimulerar barnets lek och utveckling och dels hurudana lösningar som är säkra och trygga. Nöjda och glada barn leder till nöjda och glada föräldrar vilket i sin tur gynnar företag, organisationer och inrättningar som investerar i lekplatser. Vi har till barnens stora glädje levererat lösningar till affärskedjor, affärscentrum, kryssningsrederier, snabbmatskedjor, hotell, badinrättningar och byggentreprenörer.

Skräddarsydda inomhuslösningar

Bestäm en plats för lekplatsen - Vi sköter resten!

Våra lekplatser planeras och mäts individuellt för att passa utrymmet samt kundens önskemål om färger och logotyper. Således är varje lekplats unik. Till sin storlek kan lekplatsenvara 1-100 m², så det finns en lämplig lösning för varje utrymme. Kunden kan själv välja lekplatsens färger, bilder och aktiviteter, eller så kan vi föreslå en lämplig lösning utgående från det tillgängliga utrymmet och budget. Nedan ser du enligt produktkategori exempel på lösningar som vi levererat.

Aktuellt