Bestäm en plats för lekplasten - vi sköter resten!

Bollhav, klättervägg, rutschbana, pekskärmsspel och mycket mer

En lekplats kräver varken stora utrymmen eller investeringar, men för med sig snabba resultat i kundnöjdhet och kundströmmar.

Våra produkter är av typen Soft Modular Play, vilken är Europas mest använda lösning för inomhuslekplatser. Den foam-beklädda stålkonstruktionen gör attt lekplatserna är säkra, hållbara och snygga. Lekplatserna designas och konstrueras enligt kundens behov så att de passar kundens lokal samt kundens önskemål om färger och logotype. Vi producerar såväl mindre lekplatser på några kvadratmeter som större lekplatser på hundratals kvadratmeter.